Hoe gebeurt de inspectie?

Uw Asbest-Kenner inspecteur bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en het bijhorende risico. Bovendien adviseert hij je ook over de asbestverdachte materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode.
Verhuur je de woning? Breng je huurders dan op de hoogte van het bezoek. In principe zal de inspecteur tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel nodig zijn, steeds na goedkeuring van en in overleg met u. Zorg er voor de deskundige een vrije toegang heeft tot alle plaatsen.
De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een digitale databank van OVAM, op basis daarvan zal de inspecteur een attest afleveren dat gecombineerd wordt met de resultaten van het labo.

Verzamel alle nodige informatie over het gebouw

Hoe meer gegevens je voor de asbestinventarisatie bezorgt, hoe efficiënter en beter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Heb je bijvoorbeeld bouw- en overzichtsplannen, informatie over ingesloten asbest, informatie over eventueel beschermd erfgoed op uw eigendom, facturen of opleverattesten van renovatie- en bouwwerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen? Bezorg al die informatie dan aan de inspecteur. Hoe meer informatie, hoe groter de kans op een goed attest.
Zoeken